Predaj začína 3.3.2016. ponúkame kvalitnú holandskú sadbu.