Krmivá pre zvieratá šité na mieru

Kompletné kŕmne zmesy pre hydinu,  králikov, ošípané, holuby, bažanty i iné zvieratá 
od popredného výrobcu De Heus so 100 ročnou výrobnou tradíciou na 
maximalizáciu poľnohospodárskych výsledkov pre chovateľov.